Asiakasturvallisuus ja oikeus hyvään kohteluun sosiaalihuollossa paranee lakimuutoksen myötä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä uudistui

Sosiaalihuollon ammattihenkilöstön asema selkiytyi uuden lainsäädännön myötä. Samalla asiakasturvallisuus ja oikeus hyvään kohteluun parani. Valvira valvoo uusien ammattihenkilöiden toimintaa ja voi luovuttaa tiedon ammattihenkilön pätevyydestä tai ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta.

 

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä tuli voimaan maaliskuun alussa. Laissa säädetään sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, ammatinharjoittamisoikeuden rekisteröinnistä, ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomaisten tehtävistä ja työnjaosta.

Lain tavoitteena on mm. edistää asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun, varmistaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on ammattitaidon edellyttämä koulutus, riittävä ammatillinen osaaminen, edistää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tarkoituksenmukaisen tehtävärakenteen muodostumista asiakkaiden palvelutarpeet huomioon ottaen sekä järjestämällä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattitoiminnan valvonta.

Lain tarkoituksena on esitöiden mukaan myös sosiaalityöntekijän osaamisen entistä parempi hyödyntäminen vaativien ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palvelukokonaisuuden koordinoinnissa ja päätöksenteossa sekä selkeyttää työnjakoa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden ammattihenkilöiden kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ylläpitää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä terveydenhuollon ammattihenkilörekisterin ohella. Lailla luotiin perusteet keskeisten sosiaalihuollon ammattien laillistamiselle, rekisteröinnille ja valvonnalle. Näitä ammatteja ovat uuden lain mukaan sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi. 

Valvira ohjaa ja valvoo valtakunnallisesti sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattitoimintaa.  Laissa on säännökset, joiden perusteella valvontaviranomaisella on mahdollisuus tarttua esille tulleisiin puutteisiin ammattihenkilön ammatinharjoittamiskyvyssä tai ammattitoiminnan edellyttämissä tiedoissa tai taidoissa.

Valvira voi luovuttaa julkisen tietoverkon välityksellä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä tiedon ammattihenkilön nimestä, rekisteröintinumerosta, syntymävuodesta ja ammattihenkilön ammattipätevyydestä sekä ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta (julkinen tietopalvelu).

Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Asianajotoimisto Pakkanen Oy

0400 997 471 | myynti@pakkanenlaki.fi

Erottajankatu 2, 00120 Helsinki

Save
Evästeasetukset
Käytämme evästeitä sivuston käyttökokemuksen optimoimiseksi sekä ymmärtääksemme paremmin käyttäjiämme. Kaikki evästeiden keräämät tiedot ovat anonyymeja. Voit kieltää evästeiden käytön, mutta sillä voi olla vaikutuksia joihinkin sivuston toiminnallisuuksiin.
Hyväksy kaikki
Estä kaikki
Lue lisää
Markkinointievästeet
Quantcast
Hyväksy
Estä
Analytiikka ja käyttäjätilastot
Google Analytics
Hyväksy
Estä