Keväinen rakennusalan asiakaskirjeemme - Asbestia ja kysymyksiä ilmassa

Asbesti on ajankohtainen kysymys rakennustyömaiden lisäksi taloyhtiöille. Asbestikartoituksen nykyisestä pakollisuudesta johtuen asiaan perehtymätön taho ottaa harteilleen tarpeettoman riskin huomattavista ylimääräisistä kustannuksista sekä viivästyksistä.

 

Asbestitöitä koskeva lainsäädäntö on uudistunut

Vuoden alusta on ollut voimassa laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) sekä valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015). Hallituksen esitys nimeää Kansainvälisen työjärjestö ILO:n sekä Euroopan unionin kehityksen ajaviksi voimiksi. Uudistuksen perimmäinen tarkoitus on lisätä työturvallisuutta sääntelyä selkeyttämällä. Lainsäädäntö on luonteeltaan erityislainsäädäntöä, joka tarkentaa työturvallisuuslakia sovellettavilta osin.

Kartoitus on pakollinen

Uudistuneen lainsäädännön mukaisesti asbestikartoitus tulee tehdä rakennushankkeen osana aina, jos asbestialtistuma on mahdollinen. Johtuen asbestin yleisyydestä rakennusmateriaalina ennen sen kieltovuotta 1994, tulee kartoitus tehdä käytännössä aina kun saneerataan tätä vanhempaa rakennuskantaa. Kartoitusvaatimus koskee myös kunnossapito- ja huoltotyötä. Huomionarvoista on, että saneerausta ei ole enää mahdollista tehdä pelkkänä asbestipurkutyönä, vaan kartoitus on pakollinen. Oikeuskäytännössä asbestin purkutyön yhteydessä tehdyt työturvallisuuslaiminlyönnit ovat johtaneet sakkoihin sekä yhteisösakkoihin.

Asbesti rakennusmateriaalina ja sen vaarallisuus

Asbesti on yleisnimitys kuitumaisille silikaateille, jotka mahdollistivat kevyet ja kestävät rakennusmateriaalit kulta-aikanaan. Materiaalia on käytetty vuosina 1920-1990 käytännössä katosta kellariin.  Aineen vaarallisuus huomattiin 70-luvulla, jonka jälkeen sen käyttöä pyrittiin rajoittamaan. Luvanvaraiseksi asbestityöt tulivat kuitenkin vasta 1988. Asbesti on ihmisille vaarallista vain, kun se pääsee leviämään pölynä ilmaan, esimerkiksi purkutöiden yhteydessä. Sen ollessa sitoutuneena ehjiin rakenteisiin siitä ei haittaa tai vaaraa ole. Asetus tarkentaa asbestitöihin liittyviä turvallisuusvaatimuksia. Näissä korostetaan pölyttymisen vähentämistä ja pölyn leviämisen ehkäisyä.

Koskeeko sääntely myös yksittäistä remontoijaa?

On erittäin tärkeää ymmärtää, että rajoitukset koskevat myös yksittäistä esimerkiksi kylpyhuoneremonttia tekevää taloyhtiön osakasta. Pahimmillaan voi käydä siten, että remontoija voi joutua maksamaan selvitykset pölyn leviämisestä, puhdistuskustannukset sekä muut mahdolliset kulut. Tällöin ajateltu säästö kostautuu moninkertaisina kustannuksina. Asbestitöihin liittyvistä vastuunjaoista tulee ottaa huolellisesti selko ennen hankkeeseen ryhtymistä, sekä osakkaan että myös taloyhtiön puolelta. Hankkeeseen ryhtyvän vastuulla on ottaa selko työhön liittyvistä ohjeista.

Pätevyysvaatimukset ja työnantajan vastuu

Asbestipurkutyöhön saa käyttää vain vaadittavan pätevyyden omaavaa, asbestipurkutyörekisteriin rekisteröityä henkilöä. Rekisteriä ylläpitää lupaviranomaisena toimiva työsuojeluviranomainen. Lain 3 § sisältää rajoitetut poikkeukset purkutyöluvan vaatimiin töihin. Näissä töissä tulee kuitenkin noudattaa mitä asbestityön turvallisuudesta on säädetty. Työnantajan vastuulla on antaa asbestityötä tekevälle henkilölle opetusta sekä ohjausta asetuksessa määritellyistä asioista. Samaten työnantajan vastuulla on kirjallisen turvallisuussuunnitelman teko.

Erinäiset muut velvollisuudet

Asetus nimenomaisesti myös sälyttää työnantajan vastuulle muitakin turvallisuuteen liittyviä vastuualueita. Rakennuttajan, tai muun hanketta valvovan tai ohjaavan tahon, tulee huolehtia asbestikartoituksen tekemisestä. Erilaisia vaatimuksia on laaja kirjo. Asbestilainsäädännöllä on myös suoraa vaikutusta urakan kestoon sekä hintaan. Todennäköisesti suurimmaksi kustannuseräksi uudistuksesta muodostuu pakollisen kartoituksen teko. Kustannusten jakautuminen riippuu käytetyistä sopimusehdoista. Esimerkiksi rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 1998 käytettäessä lainsäädäntömuutos muodostuu urakkahintaa lisääväksi tekijäksi.

Toimistomme on apunasi kaikissa kiinteistö- ja rakennusjuridisissa kysymyksissäsi. Heräsikö kysymyksiä esimerkiksi vaatimuksista asbestitöihin liittyen? Uudistuksen vaikutuksesta jo sovittujen urakoiden hintoihin ja vastuukysymyksiin?

Soita Jukka Pakkaselle (0400 997 471) rakennusalan koulutuksiin ja juridisiin kysymyksiin liittyen.

Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Asianajotoimisto Pakkanen Oy

0400 997 471 | myynti@pakkanenlaki.fi

Erottajankatu 2, 00120 Helsinki

Save
Evästeasetukset
Käytämme evästeitä sivuston käyttökokemuksen optimoimiseksi sekä ymmärtääksemme paremmin käyttäjiämme. Kaikki evästeiden keräämät tiedot ovat anonyymeja. Voit kieltää evästeiden käytön, mutta sillä voi olla vaikutuksia joihinkin sivuston toiminnallisuuksiin.
Hyväksy kaikki
Estä kaikki
Lue lisää
Markkinointievästeet
Quantcast
Hyväksy
Estä
Analytiikka ja käyttäjätilastot
Google Analytics
Hyväksy
Estä