Asunnottomien yhdistystä auttamassa

Vaikka vakinaista asuntoa ry on jo yli 30 vuotta asunnottomien asialla toiminut yhdistys. Aikoinaan vapaaehtoistoiminnasta liikkeelle lähteneen VVA:n toimintaa organisoi tällä hetkellä toiminnanjohtaja Sanna Tiivola. Lakiasiaintoimisto Pakkanen on toiminut VVA:n lakiasioihin liittyvänä kumppanina tähän mennessä sopimusasioissa ja taloushallinnon toimijan kilpailutuksessa.Tiivola kiittelee yhteistyössä erityisesti asiakkaan kohtelemista yksilöllisesti: "meidän erityistoiveemme kuultiin ja huomioitiin".

tiivola

VVA ry:tä liidaa toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Vailla Vakinaista Asuntoa ry eli VVA on 1986 asunnottomien itsensä perustama yhdistys. Reilun kolmenkymmenen toimintavuoden aikana kansalaisjärjestö on laajentunut vapaaehtoistoiminnasta 40 henkeä työllistäväksi asunnottomien edunvalvojaksi. Yhdistyksen puikoissa hyörii toiminnanjohtaja Sanna Tiivola, joka kertoo VVA:n toiminnan koostuvan järjestötyöstä, matalan kynnyksen suorasta auttamistyöstä ja asumispalveluiden tuottamisesta asunnottomille. Toiminnanjohtajan arki on kiireistä ja monipuolista: Edustamista ja reissaamista, paperihommia ja tapaamisia eri sidosryhmien edustajien kanssa. Usein media pyytää VVA:lta kommentteja asunnottomien asioihin liittyen. Toiminnanjohtaja tekee myös paljon hallinnollisia ja yhdistyksen talouteen liittyvää duunia, jotta muut työntekijät pääsevät tekemään tärkeää ruohonjuuritason työtä. Tiivola sanoittaakin hyvin toiminnanjohtajan ja toimitusjohtajan eron: toimitusjohtajan työ mahdollistetaan tekemällä hänelle asioita valmiiksi- toiminnanjohtaja mahdollistaa työnteon muille. Tiivola pitää kuitenkin tärkeänä, että myös hän itse pääsee välillä muilta kiireiltään tapaamaan asiakkaita esimerkiksi kesäisin yhdistyksen Vartiosaaren virkistyspaikassa.

kesäpaikka

VVA:n virkistyspaikka Vartiosaaressa on hurmaava vanha huvila pihapiireineen.

Loppuvuodesta 2016 VVA tarvitsi apua uuden taloushallinnon kumppanin kilpailutukseen; omat rahkeet eivät näin vaativaan prosessiin riittäisi, vaan siihen olisi saatava juridista apua ulkopuolelta. Yhteistyökumppaniksi kilpailutusta hoitamaan löytyi Lakiasiaintoimisto Pakkanen. Myös Lakiasiaintoimiston puolella iloittiin, kun päästiin tekemään yhteistyötä näin tärkeä asiaa ajavan yhdistyksen kanssa. Tiivola kertoo kokeneensa, että heitä kohdeltiin asiakkaana yksilöllisesti ja heidän erityistoiveensa kuultiin ja otettiin huomioon. Pakkasella osattiin myös ottaa huomioon, että asiakas on yhdistys ja se, mitä se tarkoittaa lain näkökulmasta. Tiivolan mukaan myös Lakiasiaintoimiston kokemus kilpailutuksista näkyi: “Saimme todella laadukasta palvelua ja tuntui, että lakimies on meidän puolellamme”.

Koska kaikki sujui kilpailutusprosessin puitteissa niin jouhevasti, VVA:lla haluttiin pyytää Lakiasiaintoimiston apua myös toisenlaisessa, sopimusasioihin liittyvässä tilanteessa. Myös tämän tilanteen hoitamisessa Tiivola kertoo kaiken menneen sujuvasti. Yhteyttä on pidetty puhelimitse ja sähköpostitse ja välillä on tavattu myös kasvotusten. Tiivola kiitteleekin, että Lakiasiaintoimiston väki on ollut aina nopeasti ja helposti tavoitettavissa ja toiminta on tehokasta ja asiakkaan erityisluonteen ja toiveet huomioon ottavaa. Mikäli tulevaisuudessa tarvetta ilmenee, VVA ry aikoo jatkossakin luottaa Lakiasiaintoimisto Pakkasen asiantuntevaan apuun.

Lakiasiaintoimisto Pakkanen Oy

0400 997 471 | myynti@pakkanenlaki.fi

Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki