Kuntien Hetapalvelut Oy: In house -yhtiön kasvun haasteita ratkomassa

Kun hankintayksikkö tekee hankinnat omalta sidosyksiköltään, puhutaan in house -periaatteesta. Sidosyksikkö on erillinen toimija, johon hankintayksiköllä on määräysvalta. Hankintayksikkönä voi toimia esimerkiksi kunta, joka ostaa palveluita omistamaltaan sidosyksiköltä. Kuntien Hetapalvelut Oy on kasvava talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tarjoava yhtiö, jossa yhteistä määräysvaltaa käyttävät kymmenkunta suomalaista kaupunkia ja kuntaa. Kasvaneen asiakasmäärän vuoksi Hetalla on päivitetty osakassopimusta ja yhtiöjärjestystä, jotta omistuspohjan laajetessa tosiasiallisen määräysvallan kriteeri täyttyy ja sidosyksikköasema pysyy turvattuna.

 

HETA

Hetapalveluiden toimistolta Ylivieskasta käsin toimitaan ympäri Suomen.

Kuntien Hetapalvelut Oy on talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita in house-periaatteella tuottava voittoa tavoittelematon yhtiö. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaina toimivat kunnat, kaupungit ja muut julkisyhteisöt ovat myös yhtiön omistajia. Palveluita voidaan tällä tavoin hankkia ilman hankintalainsäädännön mukaista kilpailutusta, kunhan kaikki on tehty oikein erilaisten säädösten puitteissa. Hetapalvelut toimivat fyysisesti Ylivieskasta ja Nivalasta käsin tarjoten palveluita koko Suomen alueella kunnille, kaupungeille ja niiden alaisille yhtiöille.

Kuntien Hetapalveluiden juuret juontavat vuoteen 2008, kun usean pohjanmaalaisen kunnan yhteinen peruspalveluyhtymä Kallio perustettiin ja se tarvitsi talous- ja henkilöstöhallinnon palveluilleen tuottajan. Omistajakunnat ulkoistivat palvelut Ylivieskan kaupungin liikelaitokselle, joka muuttui vuonna 2015 Kuntien Hetapalvelut osakeyhtiöksi. Muutoksen myötä myös ajatusmaailma uudistui: toiminta on kasvanut reippaasti ja kuntia on yhtiön asiakkaina jo kymmenkunta. Hetapalveluiden toimitusjohtaja Tuomo Vähäsarja kertoo määrätietoisen kasvun takana olleen huoli sote-uudistuksesta, jonka myötä Hetan toiminta olisi voinut supistua eikä palveluita olisi voitu tuottaa yhtä tehokkaasti. Vähäsarjan mukaan sote-murheet ovat jääneet historiaan jo aikoja sitten ja tämän hetkiset haasteet ovat ennemminkin toiminnan laajenemisesta aiheutuvia “kasvukipuja”: miten toimintaa organisoidaan ja asiakaslupaukset täytetään; mitä isompien kaupunkien mahdollinen asiakkuus vaatii.

Kasvuun liittyvät haasteet toivat Hetapalvelut myös Asianajotoimisto Pakkasen asiakkaaksi. Asiakasmäärän noustessa oli löydettävä uusia hallinnon tapoja niin, että omistajien tosiasiallinen määräysvalta toteutuu ja sidosyksikköaseman kriteerit täyttyvät lainmukaisesti. Käytännössä tämä tarkoitti osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämistä sellaiseksi, että siihen on mahdollisimman vaivatonta tuoda mukaan uusia osakkaita myös tulevaisuudessa. Aiempi sopimus oli yhtiöittämisen ajalta ja muotoiltu perustamisnäkökulmasta kasvuun tähdäten. Uuden osakassopimuksen kivijalkana on in house -periaatteen toteuttaminen.

Vähäsarja kertoo, että juurikin kokemus in house -puolen sopimusasioista sai Hetapalvelut kääntymään Pakkasen puoleen. Yhteisen pohdinnan tuloksena valmistui uusi osakassopimus, joka meni sellaisenaan muutoksitta läpi Hetapalveluiden valmistelutoimikunnassa ja yhtiökokouksessa, jossa todettiin sopimuksen ja uuden yhtiöjärjestyksen mahdollistavan yrityksen kasvun. Seuraavaksi sopimus lähtee kuntien tarkasteltavaksi. Asianajotoimisto Pakkanen on auttanut Hetapalveluita myös tietosuojasopimuksen laatimisessa kaikkia osapuolia tyydyttäväksi, sekä neuvonut henkilötietojen käsittelyasioiden kanssa, jotka olivat osa laajempaa palvelusopimusta. Vähäsarja kiittelee Asianajotoimistoa joustavasta yhteistyöstä: viimeksi puhelinneuvottelut loppuivat iltakymmeneltä. Vähäsarja kertoo olleensa niin vakuuttunut Asianajotoimiston osaamisesta, että seuraavaksi neuvotellaankin mahdollisesta puitesopimuksesta, jonka avulla Hetapalveluiden asiakkaat voisivat tarvittaessa ostaa Pakkasen lakipalveluita Hetan kautta, in house -periaatteen mukaisesti.

Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Asianajotoimisto Pakkanen Oy

0400 997 471 | myynti@pakkanenlaki.fi

Erottajankatu 2, 00120 Helsinki

Save
Evästeasetukset
Käytämme evästeitä sivuston käyttökokemuksen optimoimiseksi sekä ymmärtääksemme paremmin käyttäjiämme. Kaikki evästeiden keräämät tiedot ovat anonyymeja. Voit kieltää evästeiden käytön, mutta sillä voi olla vaikutuksia joihinkin sivuston toiminnallisuuksiin.
Hyväksy kaikki
Estä kaikki
Lue lisää
Markkinointievästeet
Quantcast
Hyväksy
Estä
Analytiikka ja käyttäjätilastot
Google Analytics
Hyväksy
Estä