Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä uudistui

Sosiaalihuollon ammattihenkilöstön asema selkiytyi uuden lainsäädännön myötä. Samalla asiakasturvallisuus ja oikeus hyvään kohteluun parani. Valvira valvoo uusien ammattihenkilöiden toimintaa ja voi luovuttaa tiedon ammattihenkilön pätevyydestä tai ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta.

Lakiasiaintoimisto Pakkanen Oy

0400 997 471 | myynti@pakkanenlaki.fi

Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki