Julkisten hankintojen perusteet

Hinta: 495 + alv 24% (9-15)

Luennoitsija: OTM, KTM, LL.M. Jukka Pakkanen

Koulutuspaikka: Helsinki

Tilaa koulutus

Koulutuspäivän keskeinen sisältö:

Koulutuspäivässä käydään käytännönläheisesti läpi koko hankintaprosessi. Koulutus antaa hyvät työkalut hankinnan suunnitteluun, hankinnasta ilmoittamiseen sekä laadukkaan tarjouspyynnön laatimiseen. Koulutuspäivän aikana käydään läpi hankintamenettelyt; avoin ja rajoitettu menettely sekä suorahankinta. Lisäksi koulutuksessa perehdytään menettelyn valintaan liittyviin seikkoihin.

Koulutuspäivä sisältää lisäksi tarjoajien soveltuvuusvaatimusten läpikäymisen. Eli millaisia soveltuvuusvaatimuksia tarjoajille yleensä voidaan asettaa, pakolliset poissulkemisperusteet sekä harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet.

Harkittuun ja pohdittuun tarjouspyyntöön saadaan vertailukelpoisia tarjouksia. Koulutuksessamme käydään läpi tarjouspyynnön sisältö sekä tarjouksen laatiminen. Päivän aikana saadaan vastauksia mm. seuraaviin seikkoihin; palvelukuvaus, tekninen spesifikaatio, työohjelma tarjouspyynnön liitteenä, valintaperusteet sekä vertailuperusteet.

Julkisten hankintojen perusteet sopii erinomaisesti hankintoja aloitteleville sekä niille, jotka tekevät hankintoja vain muutaman vuodessa. Pääsääntöisesti asioita käsitellään hankintayksikön näkökulmasta, mutta koulutus on erittäin hyödyllinen myös tarjoamille, jotka haluavat syvällisesti ymmärtää julkisten hankintojen näkökulman tilaajanäkökulmasta.

Mikäli organisaatiostanne osallistuu useita henkilöitä, teemme mielellämme erillisen tarjouksen.

Lakiasiaintoimisto Pakkanen Oy

0400 997 471 | myynti@pakkanenlaki.fi

Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki