Julkisten hankintojen taitajalle

Hinta: 495 + alv 24% (9-15)

Luennoitsija: OTM, KTM, LL.M. Jukka Pakkanen

Koulutuspaikka: Helsinki

Tilaa koulutus

Koulutuspäivän keskeinen sisältö:

Koulutuspäivän aikana käsitellään tarjoajien soveltuvuusvaatimuksia ja niiden suhteuttamista markkinatilanteeseen, puutteet tarjoajien soveltuvuudessa sekä mahdollisesti myös asiakirjoissa. Käytännössä ongelmalliseksi on muodostunut kysymys siitä voidaanko tarjousta täsmentää sen jälkeen kun tarjoukset on saatu. Annamme käytännön esimerkkejä siitä millaisissa tapauksessa tarjoajille voidaan antaa mahdollisuus joiltain osin täydentää tai täsmentää tarjoustaan. Lisäksi käsittelemme myös niitä tilanteita jolloin hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää hankintayksilöltä täsmennystä tarjoukseen.

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi vertailuperusteita koskeva sääntely, yrityksen referenssit vertailuperusteena sekä henkilökunnan referenssit ja osaaminen. Koulutuspäivän aikana esitellään oikeuskäytäntöä vertailuperusteiden käyttämisestä.

Koulutuspäivän aikana osallistuja saa kattavan osaamisen hintavertailun toteuttamiseen käytännössä mm. pitääkö kaikkia hintoja vertailla. Lisäksi annamme runsaasti esimerkkejä laatuvertailusta; laadun pisteytys sekä pisteytysten painottaminen. Esittelemme runsaasti oikeuskäytäntöä tarjousvertailujen toteuttamisesta.

Lakiasiaintoimisto Pakkanen Oy

0400 997 471 | myynti@pakkanenlaki.fi

Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki