matala kuva

Oikeusapu

Oletko oikeutettu oikeusapuun?

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

  • avioero, ositus, elatusapu, avioehto
  • testamentti, perunkirjoitus, perinnönjako
  • velallisen, velkojan tai takaajan avustaminen
  • työpalkkasaatava, työsopimuksen purku, irtisanominen
  • vuokrasaatava, irtisanominen, häätö
  • kauppakirja, kaupanpurku, hinnanalennus
  • rikoksesta epäillyn tai rikoksen uhrin avustaminen, lähestymiskielto
  • valitukset esimerkiksi toimeentulotukea, huostaanottoa, Kelan korvauksia koskevissa asioissa

Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen oikeusapua voidaan kuitenkin myöntää, jos hakija on tulojensa ja varallisuutensa perusteella oikeutettu korvauksettomaan oikeusapuun.

Oikeusavun sisältö

Oikeudenkäyntiasioissa henkilö tarvitsee yleensä avukseen asiantuntevan avustajan, esimerkiksi nostamaan kanteen tai toimimaan rikoksesta syytetyn puolustajana oikeudenkäynnissä. Avustajaa ei kuitenkaan määrät täysin selviin asioihin, kuten riidattomiin avioeroihin tai yksinkertaisiin sakkojuttuihin.

Asiakkaalla on mahdollisuus valita lakimies (lupalakimies) avustajakseen.

Asiakkaalla on mahdollisuus saada oikeusapua myös sellaisiin asioihin, joita ei ratkaista tuomioistuimessa. Apua voi tarvita jonkin asiakirjan laadinnassa, esimerkiksi ositussopimuksen tekemisessä.

Miten haen oikeusapua?

Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta. Asiakas voi kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen – asia ei ole sidottu asuinpaikkaan. Voit olla suoraan yhteydessä meihin – teemme oikeusapuhakemuksen viivytyksettä puolestasi.

Rikoksesta epäillyn mahdollisuus puolustajaan

Rikoksesta epäillyllä on joissakin tapauksissa oikeus saada itselleen esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin puolustaja valtion varoin. Törkeästä rikoksesta epäillylle tai pidätettynä tai vangittuna olevalle puolustaja määrätään hänen omasta pyynnöstään. Tuomioistuin voi määrätä puolustajan omasta aloitteestaan henkilölle, joka on alle 18-vuotias tai joka ei kykene puolustamaan itseään.

Puolustajaksi määrätään lakimies, jolla on lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana, asianajaja tai julkinen oikeusavustaja. Rikoksesta epäillyllä itsellään on mahdollisuus vaikuttaa henkilön valintaan. On äärimmäisen tärkeää että avustajan ja rikoksesta epäillyn välillä vallitsee luottamus ja hyvä vuorovaikutus.

Rikoksen uhrin mahdollisuus saada avustaja

Jos henkilö joutuu seksuaalirikoksen, perheväkivallan tai muun väkivaltarikoksen uhriksi, tuomioistuin voi määrätä hänelle esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten tarvittaessa oikeudenkäyntiavustajan. Rikoksen uhrilla on mahdollisuus vaikuttaa avustajan valintaan, jotta luottamus ja vuorovaikutus syntyvät.

 

Lakiasiaintoimisto Pakkanen Oy

0400 997 471 | myynti@pakkanenlaki.fi

Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki