Perhe- ja perintöoikeus

Asiantuntijamme ovat tehneet laajasti yksityisten ihmisten perhe-, avioliitto- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja. Kaikki, vaikeimmatkin tilanteet, on onnistuttu ratkaisemaan neuvotellen, ilman riitaisuuksia ja ilman yllättäviä veroseuraamuksia.

Hoidamme avioeroasioita, laadimme avioehtosopimuksia, testamentteja sekä ositussopimuksia. Autamme perhesuhteiden muutostilanteissa laatimalla sopimuksia muun muassa omaisuudenjaosta, lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä avustamme oikeudenkäynneissä.

Kuolemantapauksen sattuessa huolehdimme kuolinpesän asioiden hoitamisesta aina perunkirjoituksesta perinnönjakoon saakka. Lisäksi toimimme pesänselvittäjänä sekä pesänjakajana.

Perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa kannattaa hyödyntää oikeusturvavakuutusta ja selvittää mahdollisuus julkiseen oikeusapuun.

Yhteydenotot: Jukka Pakkanen 0400 997 471

Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Lakiasiaintoimisto Pakkanen Oy

0400 997 471 | myynti@pakkanenlaki.fi

Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki